SchleTek Suppressor Cleaner Regular 500 ml, čistič na tlumiče hluku

Kód: 13575
Neohodnoceno
395 Kč
Na dotaz
Položka byla vyprodána…
Vysoce kvalitní přípravek na číštění tlumičů hluku výstřelu.

Detailní informace

Individuální přístup
Individuální přístup
Kamenný obchod
Kamenný obchod
Komisní prodej
Komisní prodej
Nastřelení a následný servis
Nastřelení
a následný servis

Detailní popis produktu

SchleTek Suppressor Cleaner Regular 500 ml je samo-aktivní, pH neutrální a rozpustný ve vodě.
Díky speciálnímu složení nepoškozuje žádné povrchy.
Je vhodný pro všechny materiály a povrchy, včetně „Cerakote“. Odstraňuje i odolné znečištění rychle a bez pracných postupů.
Použití výrobku: Pro tlumiče všech typů a materiálů včetně modelů s povrchovou úpravou.
Vysoce účinný i u tlumičů, které se čistí obtížně, např. u modelů, které nelze rozebrat, a u tlumičů s obtížně přístupnými řadami otvorů nebo super jemnými přepážkami.
Čistič je vhodný i pro ultrazvukové lázně.

Návod k použití:
Kompaktní tlumiče: Uzavřete tlumič na jednom konci pomocí gumové zátky nebo podobného prostředku.
Tlumič zcela naplňte čistidlem SchleTek Suppressor Cleaner. Nechte působit 120 minut.
Vylijte malou část kapaliny, poté uzavřete tlumič na obou koncích a krátce protřepejte.
Vylijte zbývající čisticí prostředek a propláchněte jej teplou vodou, dokud nevyjde čistá voda.
Rozebíratelné tlumiče: Vložte díly tlumiče do nádoby naplněné čisticím prostředkem SchleTek Suppressor Cleaner.
Součásti musí být zcela pokryty kapalinou. Po uplynutí doby cca 12 minut opláchněte uvolněné zbytky teplou vodou.
V případě extrémně odolného znečištění postup opakujte a prodlužte dobu působení až na maximálně 12 hodin.
V případě potřeby uvolněte zbytky pomocí štětce nebo kartáče a poté důkladně opláchněte.
Zahřátí na teplotu přibližně 50 °C se zvyšuje účinnost čištění. Při použití v ultrazvukových lázních postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
Tlumiče by se měly čistit podle doporučení výrobce, při silném znečištění nebo při delším nepoužívání. Zabráníte tvorbě kyselých kondenzátů.

Doporučení: Pro ochranu a konzervaci nastříkejte po vyčištění a úplném vysušení tlumič a závit přípravkem SchleTek 2v1 Gun-Tuning.

Upozornění:
H315 Způsobuje podráždění pokožky. H317 Může způsobit alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky na životní prostředí. P101 V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Nevdechujte výpary.
P273 Zabraňte kontaminaci životního prostředí.
P280 Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/obličejový štít.
P333+P313 Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.
P337+P313 Při podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
P362+P364 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.
P501 Obal likvidujte ekologicky – odevzdejte jej do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: reakční hmota: S-chlor-2-methyl-4isothiazolin-3- 1 a 2-methyl-2H -isothiazol-3-1 (3:1). (R)-pmentha-1,8-dien

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: