SchleTek Suppressor Cleaner Evolution 500 ml, čistič na tlumiče hluku

Kód: 13574
Neohodnoceno
665 Kč
Na dotaz
Položka byla vyprodána…
Vysoce kvalitní přípravek na čištění tlumičů hluku výstřelu.

Detailní informace

Individuální přístup
Individuální přístup
Kamenný obchod
Kamenný obchod
Komisní prodej
Komisní prodej
Nastřelení a následný servis
Nastřelení
a následný servis

Detailní popis produktu

SchleTek Suppressor Cleaner Evolution 500 ml je samo-aktivační, pH neutrální a rozpustný ve vodě.
Účinkuje rychle a bez pracného čištění odstraňuje i odolné znečištění.
Pro rozložitelné i kompaktní tlumiče všech typů a materiálů.
Bezpečný pro všechny povrchy a nátěry, včetně „Cerakote“. Přípravek je vhodný i pro ultrazvukové lázně

Návod k použití:
Kompaktní tlumiče: Uzavřete tlumič na jednom konci a zcela jej naplňte čisticím prostředkem. Nechte působit 20 až 30 min.
Vylijte část kapaliny, poté uzavřete tlumič na obou koncích a krátce protřepejte. Vylijte zbývající čisticí prostředek a propláchněte teplou vodou, dokud z tlumiče nevyjde pouze čistá kapalina.
Rozložitelné tlumiče: Díly vložte do nádoby naplněné čisticím prostředkem.
Součásti musí být zcela ponořené. Po 20 minutách opláchněte uvolněné zbytky teplou vodou.
V případě extrémně odolného znečištění postup opakujte a prodlužte dobu působení (max. 120 min).
V případě potřeby uvolněte zbytky před opláchnutím štětcem nebo kartáčem. Zahřátí na cca 50 °C zvyšuje účinnost čištění.
Při použití v ultrazvukových lázních postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

Upozornění:
H290 Pro kovy může být korozivní. H302 Škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P101 V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte etiketu. P261 Nevdechujte výpary. P273 Zabraňte znečištění životního prostředí.
P280 Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc.
P362+P364 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. P390 Rozlitý materiál odstraňte, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy/podložky.
P501 Obal likvidujte ekologicky – odevzdejte do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. Obsahuje: (Merkapto-) Thioalkohol-acetát sodný, (R)-p-mentha- 1,8dien.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: